+90 264 278 48 50

info@kromtech.com.tr

Sosyal Medya

Peynir

Süzme peynir ve bu peynir türüne yakın türdeki peynir türevleri tamamı ile konsantre edilmiş sütten yapılır ve bu üretim sisteminde Ultrafiltrasyon yöntemi kullanılır. Kültür, asit, maya, tuz ve katkı maddeleri konsantreye eklenir ve paketleme aşamasına geçilir.

Fermente süt ve ya kremaya dayanan taze peynir türevleri yani örnek verecek olursak, quark, labne, krem peynir, süzme yoğurt gibi ürünler UF sistemi ile üretilebilir. Fermentasyon sonrası, ürün istenilen seviyede konsantre edildikten sonra son işlem gerçekleştirilir ve ardından paketleme işlemine geçilir.

- UF her zaman için daha yüksek verim ve ürün görünümünde kalite sağlar.

- En önemli özelliği ise bir UF sisteminde birden çok ürün üretimi yapılabilir.

PEYNİR SALAMURASI

Salamura'nın süt endüstrisinde kullanılması her zaman için zor olmuştur. İçeriğindeki yüksek tuz miktarı ve kontaminasyona elverişli kullanım şekli son ürüne etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Salamura'yı günümüzde plakalı eşanjörler vasıtası ile bakterilerinden ayırarak kullanıyoruz. ancak bu kullanım diğer riskleri engelleyemiyor.

Peynir kullanımında salamura'nın içeriğinde bulunan bakteriler, sporlar, küçük  mikroorganizmalar, patojenik bakteriler, küçük gözle görülebilen ve görülemeyen parçacıklar ürün ile temas ettiğinde kontaminasyon riskini arttırmaktadır.

Bu uygulamaları haricinde salamura sorununu minimum seviyelere indirecek ve karlılığınızı arttırabilecek yeni bir teknoloji olan Mikrofiltrasyon sistemini sizlere sunmaktayız.

TSS SALAMURA MİKROFİLTRASYON SİSTEMİ

Bu teknoloji salamura'nın içinde bulunan istenmeyen bakterileri, ölü hücreleri, fiziksel olarak kontaminasyon yaratan tüm maddeleri filtreleyerek hijyenik ve saf bir salamura elde etmemizi sağlar. Tüm bu işlemleri yaparken de salamura'nın içeriğinde bulunan bileşimlerine zarar vermez ve kalitesini arttırır. Bu sistem mevcut salamura sistemine kolayca akuple edilebilir bir sistemdir. Üretilen ürünlere ve firmanıza doğrudan pozitif yönde etki sağlar.

Polimerik MF membran teknolojilerinin salamura hijyeni açısından kullanılması günümüzde önemini artırmakta ve ve yakın gelecekte daha da önem kazanacaktadır. Salamura'nın yapısında değişiklik yapmadan en yüksek derecede bakteriyolojik kalite bu sistem ile sağlanmaktadır.

Sonuç olarak TSS Salamura Mikrofiltrasyon Sistemi ile;

- Yüksek kalitede peynir eldesi sağlanır.

- Peynirin dış görüntüsüne doğrudan etki eder.

- Peynirin lezzetini maksimum seviyede arttırır.

- Kalite bozukluğundan kaynaklanan zaiyatları engeller.

- Bakteriler %99 - küçük pariküller ise %99,5 oranında salamuradan ayrılmış olur.

AVANTAJLARI

- Minimum su ve tuz kaybı

- Temiz ve parlak salamura

- Kalsiyum fosfat çözeltisi olmaz

- Protein denaturasyonu olmaz

- İstenmeyen enzimatik hareketlilik olmaz

- %99 bakterilerden ayırma ve %99,5 maya ve partiküllerden ayırma

- Küçük partiküllerin maksimum oranda temizlenmesi

YATIRIM SEBEPLERİ VE DİĞER FAYDALAR

- Eşanjör plakası ve korozyon derdi yok

- Uzun ömürlü sistem

- Ph değişimi yok

- Katkı maddesi yok

- CIP yapılabilir

- Kolay işlem ve esnek proses yöntemi

- Düşük yatırım maliyeti